Svavelsyra

Även kallad kungen av kemikalier.

Produkten är klassad R35, Starkt Frätande och har krav på återkommande besiktning av ackrediterat organ, dvs det räcker inte med egenkontroll. Koncentrerad svavelsyra brukar förvaras i lagertankar av kolstål eller syrafast stål. Om koncentrationen sjunker, ökar dess frätande egenskaper på stål.

I och med att svavelsyran har förmåga att dra åt sig fukt från luften och därmed späda sig själv brukar besiktningsintervallet vara kortare än sex år. Det slam som bildas i lagertankarna består av järn, järnsulfat samt oförbränt svavel.