Närproducerad Natronlut och saltsyra

I Stenungsund finns Sveriges enda kvarvarande fabrik som tillverkar Natronlut. Som råvaror används
Salt, energi och vatten. Genom elektrolys av salt, natriumklorid, får vi klor, natronlut och vätgas. Av klor gör vi sedan PVC, natronluten säljer vi som den är och vätgasen används för produktion av energi. I ett mellanstag i framställning av PVC får vi klorväte som binds i vatten och blir saltsyra.

Produktionen startade redan 1967 och har därefter moderniserats och byggts ut. Idag är årskapaciteten 117.000 ton klor, 130.000 ton natronlut och ca 30.000 ton saltsyra.

Den 1/7 bytte bolaget namn från Ineos till Inovyn efter ett samgående med Solvay. För oss i Stenungsund betyder förändringen ingenting förutom ett nytt namn och lite nya kollegor i Europa.
I dag har Inovyn produktion av natronlut och klor förutom i Sverige även i Norge, England, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien.

Jordfallet AB verkar som agent och har kontor vid Inovyns fabrik i Stenungsund.
Vi sammarbetar i huvudsak med Gösta Johanssons Åkeri för transport av flytande kemikalier.

 

Inovyn Sverige AB

 

vyhav_5

Inovyns fabrik i Stenungsund