Konsult inom säkerhet

Efter mer än 30 års erfarenhet av arbete med frätande ämnen så finns det en del erfarenhet och kunskap om dess hantering.

När jag granskar en anläggning så börjar vi vid mottagning av tankbilen. Vi ser över de risker som finns vid lossning, tolkar regelverket och ger förslag på vad som kan förbättras för att ge en så säker arbetsmiljö som möjligt. Därefter följer vi flödet från lagertank till den punkt där produkten går in i processen.

Skall Ni bygga om eller bygga nytt – ring mig så kan jag se på förutsättningarna med min erfarenhet och ”ögon utifrån”. Ett samtal kostar inget och kan spara en hel del pengar.