När gjorde du senast ren din lagertank?

Vi har lösningen!

Vi kommer till Er, suger upp produkten ur lagertanken och låter vätskan passera genom ett filter. Är det volym överstigande 2 m3 så mellanlagrar vi produkten i tankbil eller släp. Vid volymer understigande 2 m3 sker mellanlagringen i 1 m3 behållare.

Genom filtrering blir det som går till destruktion minsta möjliga. På så sätt kan vi minimera eller helt undvika att produkt går till destruktion. Filterresten tar vi hand om på bästa sätt. Vi plockar alla partiklar överstigande 1 mikron.

Så här påverkas en lagertank av olika typer av kemikalier.

Hur ofta en lagertank behöver rengöras och inspekteras eller en produkt filtreras är det svårt att svara på men ett minimum är vart sjätte år. Är det en glasfibertank innehållande en alkalisk produkt äldre än åtta år som inte är renoverad bör den granskas med intervaller på ett eller två år.