Saltsyra

Saltsyra är klorvätegas löst i vatten. Klorvätemolekylen är liten och har en förmåga att tränga igenom spärrskiktet i en glasfiberarmerad tank. Ett normalt spärrskikt för kemikalietankar är ca 2,5 mm. Glasfiberarmerade tankar för saltsyra bör vara 4,5 mm. Det finna annars risk för att klorvätet passerar spärrskiktet och lägger sig i det styrkebärande laminatet (glasfibern).

Förr var det vanligt att plastbåtar fick så kallad böldpest. Det samma kan hända med tankar för saltsyra. Regelbunden besiktning och kontroll av lagertankar för saltsyra är som egenkontroll.