PAC, Polyaluminiumhydroxiklorid

Det finns ett stort antal olika PACár med olika laddning. De varianter med hög aluminiumhalt är känsliga och fäller med tiden ut aluminium som en fällning i botten på lagertanken. Fällningen har konsistens och utseende som brule´-puddning.

Regelbunden utvändig och invändig besiktning är som egenkontroll. Det står i normen att det skall göras med utvändigt och invändigt med jämna mellanrum och att den som utför granskningen skall ha rätt kompetens. Allt fler användare använder sig av ackrediterat organ, oftast Inspecta, och sätter intervallet på sex år eller ibland kortare beroende på tankens kondition.

Det är inte ovanligt med ett slamlager på 20 till 30 centimeter. Insekter och fåglar har en förkärlek för PAC och hittas ofta i lagertanken. Sätt gärna på ett nät på avluftning och överfyllnadsledning.

Vid produktbyte från Järnklorid till PAC eller tvärt om är det viktigt att tanken rengörs noga. Det blir annars en reaktion mellan produkterna som bildar något som ser ut som finkorning grus.