Natriumhypoklorit

Natriumhypoklorit är klor bundet i natronlut. Samma som för luten gäller att produkten löser upp spärrskiktet i en glasfibertank. Med tiden bildar natriumhypokloriten saltkristaller och karbonater vilket kan få pumpar och doserutrustning att tätna. Natriumhypokloriten är även känslig för föroreningar vilket påskyndar nedbrytningen till koksalt och syrgas. Produkten blir med andra ord mindre verkningsfull.

Regelbunden besiktning av lagertankar av natriumhypoklorit är som egenkontroll.