Järnklorid

All järnklorid i Sverige är tillverkade på ungefär samma sätt. Magnetit löses i syra och oxideras därefter. Magnetit är ett järnmalmsmineral, ett svart pulver. I lagertankar finns en del magnetit som i tillverkarnas process inte är löst. Dessutom fäller järnkloriden ut, något mörkare än PAC-fällning men samma konsistens.

Vad gäller besiktning och granskning av lagertankar så gäller samma som för tankar innehållande PAC.