Ammoniak

Klassad som R34, vilket innebär att det räcker med egenkontroll. I och med produktens egenskaper väljer alla brukare att anlita ackrediterad besiktningsman.
Något slam eller liknande förekommer inte i lagertankarna såvida det inte är transportrelaterat.
Allt arbete med ammoniak sker med hel-mask. För arbete i lagertankar används friskluftsmask.